Thanks / Like Statistics

Top 5 Agradecer (Given)
 1. Zaito (68)
 2. Arzak (56)
 3. Treigel (51)
 4. Gordo (47)
 5. Irialeth (41)
Top 5 Agradecer (Received)
 1. Zaito (148)
 2. -FP (147)
 3. Nayrelen (91)
 4. txemaria (74)
 5. Treigel (46)
Top 5 Me gusta (Given)
 1. Arzak (68)
 2. hhkaal416 (64)
 3. Irialeth (63)
 4. Treigel (58)
 5. Darko (50)
Top 5 Me gusta (Received)
 1. Zaito (111)
 2. -FP (61)
 3. Nayrelen (50)
 4. txemaria (46)
 5. Irialeth (39)
Top 5 No me gusta (Given)
 1. Irialeth (6)
 2. kn0k (5)
 3. Darkloud (4)
 4. Zaito (4)
 5. elrufai (3)
Top 5 No me gusta (Received)
 1. Darko (5)
 2. Natmisto (4)
 3. Phaelon (4)
 4. Kyeo (3)
 5. txemaria (3)